Historie

Anita og Anders Pedersen etablerte Fjordlaks i 1973 og satset på røykt villaks og pillede reker. Senere valgte de å begynne med egen produksjon av fisk og i 1976 var oppdrettsanlegg for laks og ørret på plass i Storfjorden på Sunnmøre. Et ønske om flere bein å stå på førte til anskaffelse av produksjonsanlegg for klippfisk i Ålesund i 1985. Sommeren 2016 ble oppdrett og produksjon av Ørret solgt til nye eiere, og Fjordlaks er i dag en ren Klippfisk-produsent.

Fjordlaks har to datterselskap. Tufjordbruket AS ligger i Tufjord i Måsøy kommune i Vest-Finnmark. Selskapet kjøper og produserer Saltfisk som skal tørkes til Klippfisk. Karlsøybruket AS ligger i Karlsøy kommune, nord-vest for Tromsø. Selskapet kjøper råstoff og produserer Klippfisk lokalt.

Administrasjon og 30.000 m2 produksjonslokaler ligger i Ålesund på vestkysten av Norge. Ålesund som by vokste frem i løpet av 1800 tallet på grunnlag av utstrakt handel med fisk, en tradisjon som er videreført.

I dag er Ålesund en pulserende by med et spekter av næringsliv innen havbruk, fiskeri, og annen maritim virksomhet. Byen fikk sin egenartede jugenarkitektur fra gjenoppbyggingen etter bybrannen i 1904.