Klippfisk

Kunnskapen om å lage klippfisk er basert på flere hundre års tradisjon som selskapet har videreført. En stab av høyt kvalifiserte medarbeidere sørger for at hvert ledd bidrar til et godt produkt som til slutt kontrolleres og godkjennes av Mattilsynet.

Siden tidlig på 1800 tallet har klippfisk vært en viktig del av den internasjonale handelen fra Ålesund. Kombinasjonen av salting og tørking skaper en unik smak og konsistens.

Med utgangspunkt i torsk og sei vil selskapet ha en årlig kapasitet på 22.000 tonn ferdig klippfisk. Fjordlaks Konsernet produserer sin klippfisk langs Norskekysten, fra Møre og Romsdal i Sør til Finnmark i Nord.